ریشه شیطان پرونده اخبار حوادث

ریشه: شیطان پرونده اخبار حوادث

نیمار قراردادش را با بارسلونا فسخ کرد

مهاجم برزیلی با پرداخت بند آزادسازی 222 میلیون یورویی قراردادش را با بارسلونا فسخ کرد. نیمار قراردادش را با بارسلونا فسخ کرد عبارات مهم : لال..

ادامه مطلب