ریشه شیطان پرونده اخبار حوادث

ریشه: شیطان پرونده اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار حوادث استان ایلام را لرزاند ، مهران&quot، زلزله ۴ ریشتری حوالی &quot

زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، بامداد امروز حوالی مهران در استان ایلام را لرزاند. 

استان ایلام را لرزاند ، مهران&quot، زلزله ۴ ریشتری حوالی &quot

زلزله ۴ ریشتری حوالی "مهران"استان ایلام را لرزاند

عبارات مهم : ایلام

زمین لرزه ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، بامداد امروز حوالی مهران در استان ایلام را لرزاند.

به گزارش ایسنا، شبکه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ساعت ۰۵:۴۳:۲۰ ثانیه بامداد امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه این زمین لرزه را ثبت کردند.

مختصات این زمین لرزه که در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۲.۹۹ درجه عرض شمالی و ۴۶.۰۵ درجه طول شرقی ثبت شده است است.

استان ایلام را لرزاند ، مهران&quot، زلزله ۴ ریشتری حوالی &quot

این زمین لرزه در فاصله۱۹ کیلومتری مهران و ۵۵ کیلومتری صالح آباد در ستان ایلام و ۵۸ کیلومتری Al-Kut، عراق رخ داده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین، بامداد امروز حوالی مهران در استان ایلام را لرزاند. 

واژه های کلیدی: ایلام | زلزله | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs